Hàm biến thiên mà ta thường gặp nhất đó là hàm trajpar, trajpar là hàm biến thiên tuyến tính từ 0 đến 1.
Ta cùng thực hiện các ví dụ sau để tìm hiểu về hàm trên Creo:

Đầu tiền là ứng dụng hàm trên helical sweep

Bước 1:
Dùng lệnh line và center line để vẽ biên dạng lo xo
TÌM HIỂU VỀ HÀM BIẾN THIÊN TRÊN CREO
Bước 2:
Vào option chọn variable section, tiếp theo chọn sketch section để vẽ tiết diện lò xo.

TÌM HIỂU VỀ HÀM BIẾN THIÊN TRÊN CREO


Bước 3:
Chọn Tool > Relation và gáng giá trị sd2 thay đổi theo hàm trajpar

TÌM HIỂU VỀ HÀM BIẾN THIÊN TRÊN CREO


Kết quả ta được lò xo với đường kính tiết diện thay đổi tuyến tính từ 20mm đến 50mm:
TÌM HIỂU VỀ HÀM BIẾN THIÊN TRÊN CREO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *