Làm cách nào để có thể biết được số kích thước do người vẽ tự tạo ra, kích thước tham chiếu hay kích thước do phần mềm tự động tạo.

Tool-NX: Thống kê số lượng kích thước có trong các Sketch NX

Tool sau đây do mình viết sẽ giúp chúng ta thống kê được số lượng kích thước đó:
Tool-NX: Thống kê số lượng kích thước có trong các Sketch NX

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *