MẪU MANIA® TRONG 19 NĂM QUA

    Hàng năm SOLIDWORKS tổ chức một trong những hội nghị kỹ thuật lớn nhất thế giới, SOLIDWORKS World. Kể từ SOLIDWORKS World 2000, Mô hình Mania® đã thu hút nhiều kỹ sư muốn thể hiện kỹ năng SOLIDWORKS của mình. Mô hình Mania® là một thách thức thiết kế về cả thời gian và độ chính xác. Bài viết sau đây sẽ tổng hợp bản vẽ của mẫu Mania trong vòng 19 năm qua.

MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA


    
   Thử thách về Model Mania® được chia làm 2 phần:
  • Phần 1: Từ bản vẽ 2D, bạn tạo ra chi tiết 3D trên Solidworks một cách nhanh nhất và chính xác nhất.
  • Phần 2: Bạn được cung cấp “bản vẽ 2D sửa đổi” của bản vẽ trên. Tương tự phần 1, bạn phải thực hiện thay đổi thiết kế nhanh nhất, chính xác nhất và chạy mô phỏng để xác định ra hệ số an toàn.

 Sau đây là bản vẽ của Model Mania® trong suốt 19 năm qua:

Model Mania 2000
      Bản vẽ 1:
MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

      Bản vẽ 2:

MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

 Model Mania 2001

      Bản vẽ 1:
MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

        Bản vẽ 2:

MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

 Model Mania 2002

      Bản vẽ 1:
MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

        Bản vẽ 2:

MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

 Model Mania 2003

      Bản vẽ 1:
MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

        Bản vẽ 2:

MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

  Model Mania 2004

      Bản vẽ 1:
MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

        Bản vẽ 2:

MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

  Model Mania 2005

      Bản vẽ 1:
MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

        Bản vẽ 2:

MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

  Model Mania 2006

      Bản vẽ 1:
MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

       Bản vẽ 2:

MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

  Model Mania 2007

      Bản vẽ 1:
MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

        Bản vẽ 2:

MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

  Model Mania 2008

      Bản vẽ 1:
MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

        Bản vẽ 2:

MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

  Model Mania 2009

      Bản vẽ 1:
MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

        Bản vẽ 2:

MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

  Model Mania 2010

      Bản vẽ 1:
MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

        Bản vẽ 2:

MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

   Model Mania 2011

      Bản vẽ 1:
MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

        Bản vẽ 2:

MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

   Model Mania 2012

      Bản vẽ 1:
MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

        Bản vẽ 2:

MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

   Model Mania 2013

      Bản vẽ 1:
MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

        Bản vẽ 2:

MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

   Model Mania 2014

      Bản vẽ 1:
MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

        Bản vẽ 2:

MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

   Model Mania 2015

      Bản vẽ 1:
MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

        Bản vẽ 2:

MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

   Model Mania 2016

      Bản vẽ 1:
MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

        Bản vẽ 2:

MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

   Model Mania 2017

      Bản vẽ 1:
MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

        Bản vẽ 2:

MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

   Model Mania 2018

      Bản vẽ 1:
MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA

       Bản vẽ 2:

MẪU MANIA® CỦA HÃNG SOLIDWORKS TRONG 19 NĂM QUA
Nguồn: SOLIDWORKS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *