TẠO CURVE BẰNG LỆNH CROSS SECTION TRONG CREO PARAMETRIC 3.0

    Lệnh Curve from cross section là lệnh tạo curve từ một tiết diện mặt cắt rất hay mà lại đơn giản. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra và cách ứng dụng nó.

Lệnh Curve from cross section là lệnh tạo curve từ một tiết diện mặt cắt rất hay mà lại đơn giản. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra và cách ứng dụng nó.
Đầu tiên chúng ta tạo 1 khối Extrude trên mặt TOP có tiết diện là hình tròn với kích thước 100×100 như hình:
Crossection1
Tiếp theo các bạn tạo 1 mặt phẳng DTM1 song song với mặt TOP hướng lên trên 50mm. 
TẠO CURVE BẰNG LỆNH CROSS SECTION TRONG CREO PARAMETRIC 3.0
Kế tiếp chúng ta tạo 1 trục A1 hợp giữa mặt RIGHT và mặt DTM1 vùa tạo.
TẠO CURVE BẰNG LỆNH CROSS SECTION TRONG CREO PARAMETRIC 3.0
Tiếp theo tạo mặt phẳng DTM2 đi qua trục A1 vừa tạo và hợp với mặt DTM1 một góc 30 độ
TẠO CURVE BẰNG LỆNH CROSS SECTION TRONG CREO PARAMETRIC 3.0
Trên thanh công cụ hiển thị chọn View Manager à Section à New à Planar à Click vào mặt phẳng DTM2 à Click chuột giữa vào vùng trống trên vùng đồ họa à OK.
Hoặc các bạn cũng có thể chọn thanh View trên thanh công cụ sau đó chọn Section à Planar à OK.
TẠO CURVE BẰNG LỆNH CROSS SECTION TRONG CREO PARAMETRIC 3.0
TẠO CURVE BẰNG LỆNH CROSS SECTION TRONG CREO PARAMETRIC 3.0
Kết quả ta được 1 hình có biên dạng như sau:
TẠO CURVE BẰNG LỆNH CROSS SECTION TRONG CREO PARAMETRIC 3.0
Vào Datum à Curve à Curve from cross section à Click vào tiết diện mặt cắt à OK. Ta được đường Curve như sau:
TẠO CURVE BẰNG LỆNH CROSS SECTION TRONG CREO PARAMETRIC 3.0
Như vậy là các bạn đã có được đường Curve from cross section
Bây giờ để thấy rõ tác dụng của nó các bạn vào lệnh Sweep.
Chọn đường dẫn là đường Curve vừa tạo và vẽ cho nó tiết diện là 1 hình tròn với đương kính 10mm. Sau đó chọn OK à OK
TẠO CURVE BẰNG LỆNH CROSS SECTION TRONG CREO PARAMETRIC 3.0
TẠO CURVE BẰNG LỆNH CROSS SECTION TRONG CREO PARAMETRIC 3.0
Kết quả ta được 1 hình như sau:
TẠO CURVE BẰNG LỆNH CROSS SECTION TRONG CREO PARAMETRIC 3.0
TẠO CURVE BẰNG LỆNH CROSS SECTION TRONG CREO PARAMETRIC 3.0
Hoặc các bạn có thể chọn chế độ Remove Material ta được nhu hình:
TẠO CURVE BẰNG LỆNH CROSS SECTION TRONG CREO PARAMETRIC 3.0
Chúc các bạn thành côn

One thought on “TẠO CURVE BẰNG LỆNH CROSS SECTION TRONG CREO PARAMETRIC 3.0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *