Phần mềm Gear Trax là một phần mềm hổ trợ cho việc tạo ra các cặp bánh răng trụ , nghiêng , nón , trục vít ,.. một cách dễ dàng và chính xác các thông số Module của bánh răng , cho các phần mềm CAD như SolidWorks .
Đây là đoạn video do giáo viên Trần Mạnh Cường _ trung tâm CAMMECH thực hiện:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *