Bài viết hướng dẫn các lệnh vẽ 2D trong MasterCam X – Line and Point.

1. Lệnh endpoint line: Vẽ đoạn thẳng qua các điểm đầu cuối.
CÁC LỆNH VẼ 2D TRONG MASTERCAM X LINE AND POINT
Gọi lệnh như hình trên.
Sử dụng lệnh: Sau khi gọi lệnh thanh ribbon có trạng thái sau:
CÁC LỆNH VẼ 2D TRONG MASTERCAM X LINE AND POINT
Bạn có thể sử dụng chức năng truy bắt điểm để bắt điểm với đối tượng có sẵn khác.
Phương pháp dựng đoạn thẳng có thể như Autocad.
Có thể sử dụng chức năng multi line để vẽ liên tục các line nối tiếp nhau.
Trong quá trình dựng Line bạn có thể sử dụng các rang buột theo phương đứng và ngang nếu muốn.
Lựa chọn tangent cho phép truy bắt điểm tiếp xúc với các đối tượng arc.
2. Lệnh closest Line: Vẽ Line qua giao lộ gần nhất giữa các đối tượng Line,Arc,spline.
Các gọi lệnh: Như hình trên.
Sử dụng lệnh: Sau khi gọi lệnh thanh ribbon không xuất hiện và chỉ xuất hiện dòng nhắc đề nghị bạn chọn 2 đối tượng line,Are,spline có sẵn và lập tức Line được tạo ra.
Đối với lệnh này chức năng truy bắt điểm không hoạt động,hệ thống sẽ tự xác định khoảng cách gần nhất giữa 2 đối tượng có sẵn.
CÁC LỆNH VẼ 2D TRONG MASTERCAM X LINE AND POINT
3. Lệnh bisect Line: Vẽ Line qua 2 đường phân giác của 2 đối tượng.
Gọi lệnh: Như hình trên
Sử dụng Lệnh: Sau khi gọi lệnh thanh ribbon có trạng thái sau.
CÁC LỆNH VẼ 2D TRONG MASTERCAM X LINE AND POINT
CÁC LỆNH VẼ 2D TRONG MASTERCAM X LINE AND POINT
Đối với trướng hợp một solution: Trước tiên nhập chiều dài của Line và chọn các đối tượng như hình thì nó chỉ nhận tạo line ở góc phần tư thứ nhất.
Đối với trường hợp 4 solution: Sau khi chọn 2 đối tượng sẽ xuất hiện 4 Line bố trí như hình sau,bạn chỉ việc chọn vào Line nào cần giữ lại.
CÁC LỆNH VẼ 2D TRONG MASTERCAM X LINE AND POINT
4. Lệnh perpendicular line: Vẽ Line vuông góc với một đường thẳng có trước và qua một điểm.
Cách gọi lệnh như hình.
Sử dụng lệnh: Sau khi gọi lệnh thanh Ribbon có trạng thái sau.
CÁC LỆNH VẼ 2D TRONG MASTERCAM X LINE AND POINT
Để thực hiện lệnh bạn phải chọn vào đối tượng vuông góc với Line sắp dựng và chỉ vào điểm cuối của Line hoặc nhập chiều dài của Line.
Có thể sử dụng chức năng tangent để cho Line tiếp xúc với cung tròn hoặc đường tròn.
Sử dụng chức năng đổi hướng nếu hướng dựng Line không thích hợp.
5. Lệnh Parallel Line: Vẽ Line song song với Line có sẵn,lệnh này ý nghĩa gần giống lệnh Offset.
Gọi lệnh: như hình trên.
Cách dùng lệnh: Sau khi gọi lệnh thanh Ribbon có trạng thái sau
CÁC LỆNH VẼ 2D TRONG MASTERCAM X LINE AND POINT
Lựa chọn tangent cho phép Line tiếp xúc với cung tròn hoặc đường tròn có sẵn,khi đó offset field sẽ vô hiệu.
6. Lệnh tangent through point Line: Vẽ Line tiếp xúc và đi qua điểm tiếp xúc với Arc hay circle có trước.
Gọi lệnh: Như hình trên
Cách dùng lệnh: Sau khi gọi lệnh thanh Ribbon có trạng thái sau
CÁC LỆNH VẼ 2D TRONG MASTERCAM X LINE AND POINT
Chọn vào đối tượng Arc hay circle có trước và chọn vào vị trí tiếp xúc.
Nhập chiều dài của Line hoặc chỉ định một điểm cuối xác định chiều dài của Line.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *