Trong những trường hợp bạn muốn có tọa độ của những lỗ có sẵn trên Part để làm cơ sở gia công CNC (khoan, doa) hoặc trình diễn kỹ thuật trong môi trường Drawing. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn thực hiện điều này.

1. Tạo một Part là khối hộp chữ nhật kích thước 400x250x60 (mm) (hình 1). Trên  khối  này có 4 lỗ Ȼ50mm được tạo bởi lệnh Holes standard, 3 lỗ bậc được tạo bởi Sketch holes và 16 lỗ Ȼ20 được tạo bởi lệnh Extrude Cut. Sở dĩ tạo các lỗ với features khác nhau vì như vậy, bạn đọc sẽ hiểu rõ chức năng từng tùy chọn sau đây hơn.
TẠO BẢNG KÊ TỌA ĐỘ ĐIỂM CỦA LỖ KHI XUẤT BẢN VẼ TRONG CREO PARAMETRIC
2. Tiếp theo, bạn tạo một gốc tọa độ ( Coordinate system) theo ý muốn của bạn để tính tọa độ các lỗ đó theo gốc tọa độ này ( thường thì điểm set dao trên phôi). Ở đây, ta tạo gốc tọa độ ngay góc như hình 2.
3. Lưu part này lại rồi sang môi trường Drawing để tạo hình chiếu.  cách thức thực hiện các bạn đã biết nên chi tiết sẽ không nói ở đây. Kết quả, ta có hình chiếu Top như hình 3
TẠO BẢNG KÊ TỌA ĐỘ ĐIỂM CỦA LỖ KHI XUẤT BẢN VẼ TRONG CREO PARAMETRIC
TẠO BẢNG KÊ TỌA ĐỘ ĐIỂM CỦA LỖ KHI XUẤT BẢN VẼ TRONG CREO PARAMETRIC
4. Bạn chọn Table -> Hole Table, cửa sổ Hole Table hiện ra như hình 4.
TẠO BẢNG KÊ TỌA ĐỘ ĐIỂM CỦA LỖ KHI XUẤT BẢN VẼ TRONG CREO PARAMETRIC
Trong mục Include, kiểm Holes đang được chọn vì bạn chỉ muốn xuất tọa độ của các lỗ, nếu muốn xuất tọa độ điểm chọn Datum points, xuất tọa độ trục chọn Datum axes.
Hãy chỉ chọn kiểm Holes và Standard Holes, sau đó chọn Create, hệ thống yêu cầu bạn chọn gốc tọa độ, click chuột vào gốc tọa độ đã tạo ở bước trên.  Tiếp theo clich trái chuột vào nơi mà bạn muốn đặt bản kê tọa độ. Kết quả, bạn có 1 bảng kê như hình 5. Bạn để ý, chỉ có 4 lỗ được kê tọa độ đó là: A1, A2, A3, A4, vì bạn chỉ chọn kiểm Standard  holes nên chỉ những lỗ được tạo ra từ lệnh Standard holes mới được hiển thị.
TẠO BẢNG KÊ TỌA ĐỘ ĐIỂM CỦA LỖ KHI XUẤT BẢN VẼ TRONG CREO PARAMETRIC
Tương tự, nếu bạn chọn kiểm Sketch holes thì kết quả bảng kê như hình 6 ( để ý các lỗ Standard holes cũng được hiểu là Sketch holes)
TẠO BẢNG KÊ TỌA ĐỘ ĐIỂM CỦA LỖ KHI XUẤT BẢN VẼ TRONG CREO PARAMETRIC
Nếu chọn kiểm Cut, kết quả như hình 7.
TẠO BẢNG KÊ TỌA ĐỘ ĐIỂM CỦA LỖ KHI XUẤT BẢN VẼ TRONG CREO PARAMETRIC
Còn nếu bạn chọn cả 3 kiểm, kết quả thế nào? Chắc bạn đọc cũng hiểu ra ý nghĩa của việc chọn này.
Trung tâm CAMMECH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *