Volume helical sweep là quét một đối tượng 3D theo quỷ đạo xoắn ốc. đối tượng 3D sẽ loại bỏ đi phần vật liệu dọc theo quỷ đạo mà nó đi qua.

Các bước thực hiện để tạo một volume helical sweep.

Bước 1:
Tạo một khối trụ có đường kính bất kỳ sau đó chọn volume helical sweep
VOLUME HELICAL SWEEP VÀ CÁCH THỰC HIỆN( TRÊN CREO 5.0 )
Bước 2:
Dùng lệnh line và centerline để tạo biên dạng lò xo, chọn ok để kết thúc việc tạo biên dạng lò xo
VOLUME HELICAL SWEEP VÀ CÁCH THỰC HIỆN( TRÊN CREO 5.0 )
Bước 3:
Chọn section > create để tạo đối tượng 3D biên dạng như hình dưới
VOLUME HELICAL SWEEP VÀ CÁCH THỰC HIỆN( TRÊN CREO 5.0 )
VOLUME HELICAL SWEEP VÀ CÁCH THỰC HIỆN( TRÊN CREO 5.0 )
Tùy chình pitch value để điều chình bước xoắn, có thể chọn chiều xoắn cùng hay ngược chiều kim đồng hồ.
VOLUME HELICAL SWEEP VÀ CÁCH THỰC HIỆN( TRÊN CREO 5.0 )
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *