THIẾT KẾ THEO THAM SỐ TRONG AUTODESK INVENTOR.
1. Giới thiệu:
Quá trình thiết kế thường yêu cầu phải điều chỉnh kích thước, hình dáng nhiều lần trước khi hoàn thiện một sản phẩm. Điều này yêu cầu người thiết kế phải vận dụng tốt một số kỹ năng: thiết lập sketch để có thể dùng chung cho nhiều lệnh tạo hình, sử dụng ràng buộc hình học, thiết kế theo tham số,… Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng bảng tham số trong thiết kế.
2. Ví dụ minh họa: Tiến hành thay đổi kích thước theo tham số của mô hình sau.
THIẾT KẾ THEO THAM SỐ TRONG AUTODESK INVENTOR
B1: Mở hộp thoại Parameters.
THIẾT KẾ THEO THAM SỐ TRONG AUTODESK INVENTOR
THIẾT KẾ THEO THAM SỐ TRONG AUTODESK INVENTOR
              – Hộp thoại Parameters chứa các thông tin về kích thước của mô hình như:
  • Parameter Name: Tên hiện hành của kích thước theo quy ước của phần mềm Inventor.
  • Unit: Đơn vị sử dụng.
  • Equation: Giá trị hoặc hàm số thể hiện giá trị của kích thước.
  • Comment: Ghi chú về kích thước.
B2: Thay đổi tên và giá trị của các thông số trong bảng tham số
  • Đầu tiên, chúng ta cần xác định vị trí của các kích thước thiết kế trên mô hình hiện đang nằm ở vị trí nào trong bảng thông số.
Nhấp phải chuột vào kích thước 60 > Chọn Dimension Properties > Ta sẽ thấy được tên mặc định là d0 và giá trị là 60mm.
THIẾT KẾ THEO THAM SỐ TRONG AUTODESK INVENTOR
Lưu ý: Ta có thể đổi tên trực tiếp trong hộp thoại này.
  • Sau khi đã xác định được vị trí, ta có thể thay đổi tên của các kích thước này trong hộp thoại Parameters để dễ quản lý.
Ở đây, người viết sẽ thay đổi lại tên của các kích thước như sau:
Nhấp trái chuột vào ô d0 > Nhập tên mới là: Dài > Bấm Enter để kết thúc.
Làm tương tự cho các kích thước khác.
THIẾT KẾ THEO THAM SỐ TRONG AUTODESK INVENTOR
Lưu ý: Không được có khoảng cách giữa các chữ, bạn có thể chèn kí hiệu “_” hoặc “-” để dễ đọc.
        – Khi cần thay đổi các giá trí độ lớn của các kích thước này, ta làm như sau:
Nhấp trái chuột vào ô 60mm > Nhập giá trị mới: 80mm > Bấm Enter để kết thúc.
Làm tương tự cho các kích thước khác như hình dưới.
THIẾT KẾ THEO THAM SỐ TRONG AUTODESK INVENTOR
Sau khi hiệu chỉnh, mô hình mới sẽ có hình dạng như sau:
THIẾT KẾ THEO THAM SỐ TRONG AUTODESK INVENTOR
        –   Ngoài ra, ta có thể gán quan hệ giữa các thông số qua các hàm:
Nhấp trái chuột vào ô 40mm > Nhập: =Dài/2 > Bấm Enter để kết thúc. Khi đó, giá trị của kích thước rộng sẽ bằng một nữa giá trị của kích thước dài.
THIẾT KẾ THEO THAM SỐ TRONG AUTODESK INVENTOR
Lưu ý: Nếu mô hình không tự động thay đổi, ta nhấp trái chuột vào Local Update để mô hình được cập nhật theo kích thước mới.
THIẾT KẾ THEO THAM SỐ TRONG AUTODESK INVENTOR
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!
GV. TRẦN NGỌC PHƯỚC THẠNH – TRUNG TÂM CAMMECH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *