Các phương pháp tạo nỏi chữ trên bề mặt cong tuy không khó, nhưng để để biết nhiều phương pháp tạo nổi chữ thì không phải bạn nào cũng thành thạo. Bài viết này giúp bạn tổng hợp lại các kiến thức đó.

I. SỬ DỤNG LỆNH EXTRUDE FROM SURFACE
Cách này ta lợi dụng tùy chọn có trong lệnh Extrude để tạo ra. Ví dụ, bạn theo dõi các bước sau:
1. Vẽ một sketch
TẠO CHỮ NỔI TRÊN BỀ MẶT CONG BẰNG SOLIDWORKS
2. Vô lệnh Extrude, mục From bạn chọn Surafce để đùn 1 khối từ một mặt cong, sau đó chọn mặt bắt đầu đùn là mặt cong của ghế
TẠO CHỮ NỔI TRÊN BỀ MẶT CONG BẰNG SOLIDWORKS
3. Lên chiều dày phù hợp, ta được kết quả
TẠO CHỮ NỔI TRÊN BỀ MẶT CONG BẰNG SOLIDWORKS
Với phương pháp này, bạn rất dễ dàng tạo được 1 khối đùn ôm theo bề mặt. Tuy nhiên, nếu để ý thì hướng tạo khối đùn không vuông góc với bề mặt mà theo hướng Extrude. Với lệnh này, bạn có thể tạo nổi khối có chiều cao nhỏ, thích hợp cho việc làm khuôn khi chọn hướng rút khuôn.
II. DÙNG LỆNH WARP
Với lệnh này, bạn tạo phần nổi hoặc phần lõm trên bề mặt cong một cách dễ dàng, tuy nhiên, bề mặt cong bị hạn chế vì lệnh chỉ cho phép làm nổi trên bề mặt phẳng, mặt trụ hoặc bề mặt được tạo ra bằng lệnh Exutrde, Revole. Các mặt cong phức tạp khác, bạn không sử dụng lệnh này được. Sau đây là một ví dụ cho lệnh này.
1. Tạo một Sketch như hình
TẠO CHỮ NỔI TRÊN BỀ MẶT CONG BẰNG SOLIDWORKS
2. Dùng lệnh Warp, bề mặt làm nổi là thân chai
TẠO CHỮ NỔI TRÊN BỀ MẶT CONG BẰNG SOLIDWORKS
3. Kết quả ta được như sau
TẠO CHỮ NỔI TRÊN BỀ MẶT CONG BẰNG SOLIDWORKS
III. DÙNG CÁC LỆNH TẠO CURVE VÀ XỬ LÝ MẶT
Để tạo ra phần nổi trên một mặt cong phức tạp, hướng đùn luôn vuông góc với bề mặt cong. Bạn theo dõi các bước thực hiện sau để nắm rõ phương pháp làm. Ví dụ này, ta sẽ tạo chữ nổi lên mặt con tàu như hình.
TẠO CHỮ NỔI TRÊN BỀ MẶT CONG BẰNG SOLIDWORKS
1. Offset bề mặt ra 1 khoảng đúng bằng chiều dày của chữ ( ở đây ví dụ là 5mm)
TẠO CHỮ NỔI TRÊN BỀ MẶT CONG BẰNG SOLIDWORKS
2. Tạo một Plane để vẽ Skecth lên đó. Mặt Plane có pháp tuyến tương đối vuông góc với bề mặt cong
TẠO CHỮ NỔI TRÊN BỀ MẶT CONG BẰNG SOLIDWORKS
3. Tạo Skecth như hình trên Palne vừa tạo
TẠO CHỮ NỔI TRÊN BỀ MẶT CONG BẰNG SOLIDWORKS
4. Dùng lệnh Split Curve, chia bề mặt Offset bằng Skecth là các chữ vừa tạo.
5. Dùng lệnh Delete face, xóa các mặt bên ngoài chữ, chỉ giữ lại các mặt trong chữ như hình
TẠO CHỮ NỔI TRÊN BỀ MẶT CONG BẰNG SOLIDWORKS
6. Dùng lệnh Thicken để tạo chiều dày cho chữ, kết hợp với lệnh Combine để liên kết các khối với nhau. Bạn được kết quả mong muốn
TẠO CHỮ NỔI TRÊN BỀ MẶT CONG BẰNG SOLIDWORKS
TẠO CHỮ NỔI TRÊN BỀ MẶT CONG BẰNG SOLIDWORKS
Trên đây là 3 phương pháp tạo chữ nổi trên bề mặt cong, bạn nào có ý tưởng hay hơn và nhanh hơn thì chia sẻ thêm cho cộng đồng nhé. Mọi ý kiến thắc mắc xin gửi về cammechco@gmail.com
TRUNG TÂM CAMMECH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *