Để hiểu hơn về lệnh này chúng ta cùng thực hành 1 ví dụ như sau:

Bước 1: tạo 1 khối extrude và 1 surface  bất kỳ
SỬ DỤNG OFFSET REPLACE SURFACE FEATURE
Bước 2: chọn mặt phẳng cần thay thế trên khối extrude sau đó chọn Offset>Replace Surface Feature
SỬ DỤNG OFFSET REPLACE SURFACE FEATURE
Bước 3: Chọn mặt phẳng thay thế là surface vừa tạo
SỬ DỤNG OFFSET REPLACE SURFACE FEATURE
Kết quả ta được như hình
SỬ DỤNG OFFSET REPLACE SURFACE FEATURE
Nếu muốn giữ lại mặt surface giới hạn bạn chỉ cần chọn Option và Tick Chọn Keep Replace Quilt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *