Mate Reference là một lệnh tạo ràng buộc lắp ráp cho các chi tiết trong môi trường thiết kế Part để khi vào môi trường lắp ráp công việc của bạn sẽ dễ dàng hơn.

Để hiểu rõ hơn về nó chúng ta sẽ làm một ví dụ sau đây
Trên mặt phẳng TOP các bạn tạo 1 Sketch như sau:
SOLIDWORKS: TẠO RÀNG BUỘC LẮP RÁP (MATE REFERENCE) TRONG MÔI TRƯỜNG PART
Vào Extrude và thiết lập theo bảng sau:
SOLIDWORKS: TẠO RÀNG BUỘC LẮP RÁP (MATE REFERENCE) TRONG MÔI TRƯỜNG PART
Trên mặt phẳng Front vẽ 1 đường tròn có kích thước như sau:
SOLIDWORKS: TẠO RÀNG BUỘC LẮP RÁP (MATE REFERENCE) TRONG MÔI TRƯỜNG PART
Vào lệnh Extrude Cut thiết lập theo bảng cho như hình:
SOLIDWORKS: TẠO RÀNG BUỘC LẮP RÁP (MATE REFERENCE) TRONG MÔI TRƯỜNG PART
Tiếp đó ta lấy lại biên dạng Sketch được vẽ trên mặt TOP. Vào lệnh Extrude Cut thiết lập như sau:
SOLIDWORKS: TẠO RÀNG BUỘC LẮP RÁP (MATE REFERENCE) TRONG MÔI TRƯỜNG PART
Vào Reference Geometry → Mate Reference. Thiết lập các ràng buộc như hình:
SOLIDWORKS: TẠO RÀNG BUỘC LẮP RÁP (MATE REFERENCE) TRONG MÔI TRƯỜNG PART
OK. Lúc này trên thanh Manager xuất hiện như hình:
SOLIDWORKS: TẠO RÀNG BUỘC LẮP RÁP (MATE REFERENCE) TRONG MÔI TRƯỜNG PART
Các bạn thấy thanh MateReference đã xuất hiện.
Lưu file lại và đặt tên là Mate Reference 1.
Kế đến tạo 1 Part mới. Trên mặt TOP vẽ 1 hình tròn đường kính 30mm. Vào Extrude thiết lập theo bảng sau và ta sẽ được 1 hình như bên dưới:
SOLIDWORKS: TẠO RÀNG BUỘC LẮP RÁP (MATE REFERENCE) TRONG MÔI TRƯỜNG PART
Tiếp theo trên mặt Front vẽ 1 Sketch như sau:
SOLIDWORKS: TẠO RÀNG BUỘC LẮP RÁP (MATE REFERENCE) TRONG MÔI TRƯỜNG PART
Vào lệnh Extrude thiết lập theo bảng :
SOLIDWORKS: TẠO RÀNG BUỘC LẮP RÁP (MATE REFERENCE) TRONG MÔI TRƯỜNG PART
Chọn OK ta được 1 khối :
SOLIDWORKS: TẠO RÀNG BUỘC LẮP RÁP (MATE REFERENCE) TRONG MÔI TRƯỜNG PART
Vào Reference Geometry → Mate Reference. Thiết lập các ràng buộc như hình:
SOLIDWORKS: TẠO RÀNG BUỘC LẮP RÁP (MATE REFERENCE) TRONG MÔI TRƯỜNG PART
OK. Lưu file lại và đặt tên là Mate Reference 2
Tạo 1 file lắp ráp. Chọn Browse → Mate Reference 1 → Open. Click vào màn hình trống trên vùng đồ họa. Bây giờ bạn vào 
SOLIDWORKS: TẠO RÀNG BUỘC LẮP RÁP (MATE REFERENCE) TRONG MÔI TRƯỜNG PART
 (Open) mở file Mate Reference 2 lên.
Vào Window → Tile Vertically. Ta được hình như bên dưới:
SOLIDWORKS: TẠO RÀNG BUỘC LẮP RÁP (MATE REFERENCE) TRONG MÔI TRƯỜNG PART
Bây giờ các bạn click chuột vào chi tiết Mate Reference 2 và kéo nó qua file lắp ráp của chúng ta. Các bạn thấy khi chúng ta kéo qua 2 chi tiết đã tự động bắt dính vào nhau nhờ những ràng buộc mà ta đã thiết lập trước đó.
SOLIDWORKS: TẠO RÀNG BUỘC LẮP RÁP (MATE REFERENCE) TRONG MÔI TRƯỜNG PART
Như vậy chúng ta đã hiểu được ứng dụng của tùy chọn Mate Reference. Các bạn đã nắm được chưa? nếu chưa các bạn có thề làm lại thêm vài lần cho thật hiểu.
Chúc các bạn thành công.
VŨ THIÊN CHƯƠNG-TRUNG TÂM CAMMECH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *