Khi học Solidworks, nhiều học viên thường hỏi về các phím tắt trong Solidworks.

Trung tâm Cammech sẽ hướng các bạn cách cài đặt các phím tắt trong Solidworks. Và cách sử dụng những phím tắt Solidworks một cách hiệu quả và hữu ích nhất.

Cách tạo phím tắt trong Solidworks

Bạn thường xuyên sử dụng một chức năng nào đó trong SOLIDWORKS. Bây giờ bạn muốn chọn lệnh đó nhanh hơn và dễ dàng hơn không?

học Solidworks

Vấn đề của bạn sẽ được giải quyết rất đơn giản bằng cách tạo ra phím tắt cho lệnh đó trong Solidworks. Các bước làm như sau:

 1. Mở SOLIDWORKS.
 2. Chọn lệnh theo menu sau: Tools Customize Keyboard
 3. Sử dụng Category hoặc khung Tìm kiếm để tìm lệnh bạn muốn tạo phím tắt.
 4. Trong cột Shorcut (s) , nhập tổ hợp phím bạn muốn tạo. Có thể chỉ là một phím đơn hoặc có thể là tổ hợp tổ hợp phím bao gồm Ctrl, Shift hoặc Alt
Phím tắt Solidworks
Bảng cài đặt phím tắt cho Solidworks

Cách sử dụng phím tắt Solidworks

Khi bạn cài đặt một lệnh bằng phím tắt xong, nó sẽ xuất hiện bên cạnh nút lệnh khi bạn chọn lệnh đó. Đây là cách của SOLIDWORKS để cho bạn biết những lệnh nào đã có phím tắt và sẵn sàng sử dụng.

Phím tắt Solidworks - Cách cài đặt và sử dụng hiệu quả
Phím tắt cho lẹnh vẽ đường thẳng Line

Các phím tắt hữu ích trong Solidwork.

Phím tắt S:

phím tắt S Solidworks
Phím tắt S trong Solidworks

Ở bài viết trước CAMMECH đã có hướng dẫn các bạn về cách sử dùng phím tắt S trong Solidworks. Nếu bạn chưa đọc thì có thể theo dõi lại.

Phím tắt D:

Phím “D” dùng xác nhận nhanh kết thúc lệnh và hiện thị cấu trúc đường dẫn đối tượng.

Các chế độ khi sử dụng phím tắt D
Các chế độ khi sử dụng phím tắt D

Các phím tắt tiểu chuẩn ứng với Windows:

 • Ctrl + O: File/Open : Mở bản vẽ mới
 • Ctrl + S:  File/Save  : Lưu bản vẽ
 • Ctrl + Z: Edit/Undo : Quay lại lệnh vừa thực hiện
 • Ctrl + C: Sao chép chi tiết
 • Ctrl + V: Dán chi tiết
 • Ctrl + 1:  Hướng nhìn theo mặt Font
 • Ctrl + 2:  Hướng nhìn theo mặt Back
 • Ctrl + 3:  Hướng nhìn theo mặt Left
 • Ctrl + 4:  Hướng nhìn theo mặt Right
 • Ctrl + 5:  Hướng nhìn theo mặt Top
 • Ctrl + 6:  Hướng nhìn theo mặt Bottom
 • Ctrl + 7:  Hướng nhìn chính diện Isometric
 • Ctrl + 8:  Nhìn theo hướng vuông góc với bề mặt đã chọn

Chèn các ký tự đặt biệt với phím Alt +:

 • Alt + 0176. Chèn kí hiệu   “ º ”
 •  Alt + 0216. Chèn  kí hiệu  “Ø”
 • Alt + 0181. Chèn  kí hiệu  “µ”

Các phím tắt Alt trong Solidworks:

 • Alt + phím mũi tên :           Xoay mô hình song song với mặt phẳng xem
 • Alt + kéo nút chuột giữa    Xoay mô hình song song với mặt phẳng xem
 • Alt + bánh xe chuột giữa   Hiển thị chế độ xem phần cắt khi sử dụng kính lúp

Phím tắt Solidworks chọn chế độ :

 • Ctrl + Q : Sử dụng chế độ Rebuild
 • Ctrl + Tab: Di chuyển giữa các tài liệu đang mở.
 • Enter:          Lặp lại lệnh cuối cùng

Các phím tắt Solidworks về hiện thị:

 • Shift + các phím mũi tên : Xoay mô hình 90º
 • Shift + Z :  Phóng to mô hình.
 • Z Thu nhỏ mô hình.
 • F  :  Thu phóng để vừa.
 • G  : Hiển thị kính lúp phóng to chi tiết
 • Spacebar: Mở hộp thoại View Selector and Orientation để chọn hướng nhìn.

Phím tắt Solidworks về chọn đối tượng:

 • Ctrl + click: Để chọn nhiều đối tượng
 • Shift: Chọn đối tượng mặt trong suốt (transparent) của 1 part.
 • Shift + click: Chọn nhiều đối tượng trong cây thiết kết Feature Manager

Phím tắt Solidworks về di chuyển:

 • Ctrl + giữ kéo chuột giữa: Rê (Pans) đối tượng
 • Shift + kéo:
  • Sketches: di chuyển đối tượng.
  • Parts: di chuyển feature.
  • Drawings: Di chuyển các hình chiếu hoặc kích thước.

Phím tắt Solidworks về kích thước:

 • Alt + click: Tắt căn chỉnh tự động khi bạn đặt kích thước và chú thích.
 • Alt + kéo chuột: Di chuyển một chú thích độc lập với nhóm chứa nó.
 • Ctrl + kéo chuột: Tạo thêm ghi chú Note bổ sung khi ấn Ctrl + đầu mũi tên.
 • Shift + click: Bắt Chụp kích thước cho vị trí tối đa hoặc tối thiểu khi đo kích thước cung và vòng tròn bằng công cụ đo Smart Dimension.

Phím tắt Solidworks về Sketching:

 • Ctrl + kéo chuột điểm cuối đường line để tăng độ dài.
 • Giữ Ctrl: tắt ràng buộc tự động trong Sketch.
 • Shift + click: bật chết động truy bắt Snapping.
 • Shift + kéo khi vẽ line: the line snaps to specific lengths
 • Tab: thay đổi các mặt XYZ khi vẽ 3D sketch

Phím tắt Solidworks về Assembly:

 • Alt + drag
  • Mates: tạo ràng buộc thông minh SmartMate.
  • Sắp xếp lại Components.
 • Alt + Ctrl kéo: Copy Component và tạo SmartMate
 • Ctrl + drag
  • Copy đối tượng khi bạn giữ Ctrl + kéo chuột.
  • Selection: Chọn ngược lại thì bạn giữ Ctr + kéo hộp thoại.
  • Toolbox: Kéo các Part trong Toolbox vào Assembly.
 • Tab
  • Hide/Show. Ẩn toàn bộ đối tượng thành phần.
  • Khi chèn Component: Xoay đối tượng đó 90º.
 • Shift + Tab
  • Hide/Show. Hiện toàn bộ đối tượng thành phần.
  • Khi chèn Component: Xoay đối tượng đó -90º.
 • Ctrl + Shift + Tab: Tạm thời hiển thị tất cả các thành phần ẩn dưới dạng trong suốt và cho phép bạn chọn những thành phần nào sẽ hiển thị.

Trên đây là tổng hợp toàn bộ các phím tắt trong Solidworks hữu ích cho bạn. Để có thể sử dụng Solidworks thành thạo bạn có thể tham khảo khóa học sau đây:

Khóa học Solidwork: Thiết mẫu 3D từ căn bản đến nâng cao.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đén bài viết của CAMMECH!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *