Khi các bạn sử dụng phương pháp gia công Surface Contour Finish trên phần mềm Mastercam. Chúng ta thường gặp vấn đề là đường chạy dao gia công thêm mặt khuất (mặt mà ta không muốn gia công) và cách giải quyết.

Khi các bạn sử dụng phương pháp gia công Surface Contour Finish trên phần mềm Mastercam. Chúng ta thường gặp vấn đề là đường chạy dao gia công thêm mặt khuất (mặt mà ta không muốn gia công) như hình.
MASTERCAM - SURFACE CONTOUR CHẠY DAO VÙNG KHÔNG MONG MUỐN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
MASTERCAM - SURFACE CONTOUR CHẠY DAO VÙNG KHÔNG MONG MUỐN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
Mặt cần gia công (Drive Surface) và kết quả. Ta thấy đường chạy dao gia công luôn vùng hóc ở trong.
MASTERCAM - SURFACE CONTOUR CHẠY DAO VÙNG KHÔNG MONG MUỐN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
MASTERCAM - SURFACE CONTOUR CHẠY DAO VÙNG KHÔNG MONG MUỐN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
Để giải quyết vấn đề này chúng ta có thể thực hiện với 2 cách như sau:
Cách thứ nhất : Ta dùng Check Surface (mặt kiểm), nhằm tạo ra vùng khai báo cho phần mềm khi tính toán đường chạy dao phải tránh vùng đó. Nếu Model gia công chưa có mặt kiểm, chúng ta dùng các phương pháp tạo mặt trong thẻ CREATE vào mục Surface. Ở đây tôi dùng phương pháp Flat Boundary… tạo ra mặt kiểm.
Chọn vào Check (dấu mũi tên) và chỉ chuột vào chọn mặt màu vàng như hình
MASTERCAM - SURFACE CONTOUR CHẠY DAO VÙNG KHÔNG MONG MUỐN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
MASTERCAM - SURFACE CONTOUR CHẠY DAO VÙNG KHÔNG MONG MUỐN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
Sau khi tính toán lại đường chạy dao ta được như hình. Dụng cụ cắt chỉ gia công ở mặt ngoài như ta mong muốn.
MASTERCAM - SURFACE CONTOUR CHẠY DAO VÙNG KHÔNG MONG MUỐN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
Tuy nhiên cách này, chúng ta phải tạo thêm mặt kiểm ( Check Surface) nếu Model không có sẵn và khá phức tạp, đòi hỏi các bạn phải thành thạo phần thiết kế mặt trên Mastercam.
Cách thứ hai: Chúng ta không cần phải tạo mặt hay làm bất cứ thao tác phức tạp nào ngoài việc vào thẻ Advanced settings… Sau đó xuất hiện hộp thoại ở phần At surface (solid face) edge, roll tool và ta chọn Only between surface (solid face), tiếp theo click OK sau đó khởi tạo lại đường chạy dao, và chờ kết quả.
MASTERCAM - SURFACE CONTOUR CHẠY DAO VÙNG KHÔNG MONG MUỐN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
Và đây là kết quả khi ta thực hiện theo cách thứ 2.
MASTERCAM - SURFACE CONTOUR CHẠY DAO VÙNG KHÔNG MONG MUỐN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
Nếu không tự vẽ được model hoặc muốn dể thực hiện hơn các bạn có thể tải file mastercam tôi đã làm tại đây
Chúc các bạn thành công!
ĐỒNG VĂN KEO – TRUNG TÂM CAMMECH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *