Đôi khi trong gia công sản phẩm, ta hay gặp những trường hợp như: Chạy chữ hoặc Lô gô bám theo mặt cong đã thiết kế, chạy gân lá, chạy những hoa văn chỉ trên mặt cong….
Về nguyên tắc, bạn có thể thiết kế những đối tượng đó bằng những lệnh xây dựng Relief, rồi sử dụng kiểu chạy dao như : Z Level RoughingMachine Relief. Tuy nhiên, có một cách chạy dao khác rất hay vì tiết kiệm được thời gian gia công và bạn cũng không cần tạo Relief cho chúng. Đó là: Feature Machining. Để hiểu rõ, các bạn lần lượt thực hiện các ví dụ sau:
I. Tạo Relief và các đối tượng vector cần gia công
1. Tạo một Model có kích thước là: 500×300
2. Tạo các Vector như hình sau:
FEATURE MACHINING: GIA CÔNG CHIẾU ĐƯỜNG CHẠY DAO 2D LÊN BỀ MẶT CONG TRÊN ARTCAM PRO
3. Mục đích của các vector trên là sử dụng để làm đường dẫn (drive curve) và mặt cắt ( profile) khi sử dụng lệnh tạo Relief bằng cách quét vector Extrude. Kết quả ta có được bề mặt cong như hình
FEATURE MACHINING: GIA CÔNG CHIẾU ĐƯỜNG CHẠY DAO 2D LÊN BỀ MẶT CONG TRÊN ARTCAM PRO
3. Tiếp tục tạo các Text có nội dung như sau :
FEATURE MACHINING: GIA CÔNG CHIẾU ĐƯỜNG CHẠY DAO 2D LÊN BỀ MẶT CONG TRÊN ARTCAM PRO
II. Lập trình gia công bề mặt cong vừa tạo
Bằng những lệnh tạo đường chạy dao trong 3D Toolpath: Z level Roughing để chạy thô và Machine Relief ( chạy tinh). Bạn có được bề mặt sau khi gia công như hình sau:
FEATURE MACHINING: GIA CÔNG CHIẾU ĐƯỜNG CHẠY DAO 2D LÊN BỀ MẶT CONG TRÊN ARTCAM PRO
III. Tạo ra các Feature Machining
1. Trong 3D Toolpath, hãy tạo một Feature cho việc gia công bằng cách click chuột vào biểu tượng như hình
FEATURE MACHINING: GIA CÔNG CHIẾU ĐƯỜNG CHẠY DAO 2D LÊN BỀ MẶT CONG TRÊN ARTCAM PRO
ở đây, bạn đang tạo một Feature lõm
2. Hãy thiết lập các thông số trong cửa sổ Create Recessed Feature như hình sau. 
FEATURE MACHINING: GIA CÔNG CHIẾU ĐƯỜNG CHẠY DAO 2D LÊN BỀ MẶT CONG TRÊN ARTCAM PRO
Trước khi click vào Create, bạn đừng quên chọn chữ CAMMECH làm vector  tạo Feature. Nói cách khác, ta muốn gia công phần chữ này lõm xuống 5mm, bám theo mặt cong.
3. Tương tự, bạn tạo một Feature machining là Centerline Engraved Feature  bằng cách click chuột vào biểu tượng như hình sau
FEATURE MACHINING: GIA CÔNG CHIẾU ĐƯỜNG CHẠY DAO 2D LÊN BỀ MẶT CONG TRÊN ARTCAM PRO
Đây là kiểu Feature mà tâm dao sẽ chạy theo vector được chọn.
4. Thiết lập các thông số trong cửa sổ Create Centerline Feature như sau, hãy chọn phần chữ Trung Tâm CAD/CCAM/CNC làm vector tạo ra Feature
FEATURE MACHINING: GIA CÔNG CHIẾU ĐƯỜNG CHẠY DAO 2D LÊN BỀ MẶT CONG TRÊN ARTCAM PRO
IV. Gia công các Feature đã tạo ở trên
1. Chọn kiểu gia công là Feature Machining như hình
FEATURE MACHINING: GIA CÔNG CHIẾU ĐƯỜNG CHẠY DAO 2D LÊN BỀ MẶT CONG TRÊN ARTCAM PRO
2. Thiết lập Phôi, dao và các thông số 
FEATURE MACHINING: GIA CÔNG CHIẾU ĐƯỜNG CHẠY DAO 2D LÊN BỀ MẶT CONG TRÊN ARTCAM PRO
3. Cho mô phỏng đường chạy dao, bạn thấy rằng, tâm dao chạy theo biên dạng chữ, chiều sâu 5mm bám đều theo mặt cong.
FEATURE MACHINING: GIA CÔNG CHIẾU ĐƯỜNG CHẠY DAO 2D LÊN BỀ MẶT CONG TRÊN ARTCAM PRO
FEATURE MACHINING: GIA CÔNG CHIẾU ĐƯỜNG CHẠY DAO 2D LÊN BỀ MẶT CONG TRÊN ARTCAM PRO
4. Tiếp tục sử dụng kiểu chạy dao Feature Machining như trên để gia công chữ CAMMECH. Thiết lập dao và các thông số như sau
FEATURE MACHINING: GIA CÔNG CHIẾU ĐƯỜNG CHẠY DAO 2D LÊN BỀ MẶT CONG TRÊN ARTCAM PRO
5. Mô phỏng, ta được kết quả
FEATURE MACHINING: GIA CÔNG CHIẾU ĐƯỜNG CHẠY DAO 2D LÊN BỀ MẶT CONG TRÊN ARTCAM PRO
FEATURE MACHINING: GIA CÔNG CHIẾU ĐƯỜNG CHẠY DAO 2D LÊN BỀ MẶT CONG TRÊN ARTCAM PRO
Bằng kiểu chạy dao này, bạn hãy sáng tạo bằng cách tạo các Vector có hình dạng phức tạp là những hoa văn, các đường chỉ, lô gô công ty….và cho chạy ôm theo bề mặt cong. Kiểu chạy dao này giúp bạn tiết kiệm thời gian rất nhiều so với các kiểu khác. Bài viêt mang tính chất giới thiệu chức năng của lệnh chứ không đi vào chi tiết giải thích cặn kẽ các tùy chọn, Vậy nên, bạn đọc có thắc mắc gì vui lòng gửi về địa chỉ mail cammechco@gmail.com để được giải đáp thêm.
TRUNG TÂM CAMMECH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *