Phay Tiện CNC

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Các khóa học về lập trình và vận hành máy CNC được dạy từ căn bản đến nâng cao nên phù hợp cho tất cả mọi người.

Giảm giá!
Sinh Viên  4,000,000 2,500,000
Người Đi Làm  5,000,000 4,000,000

Học kèm riêng từng người. Kết thúc khóa học có thể đi làm được ngay về máy Phay CNC và đảm bảo thành thạo nghề.

Đăng Ký Học Ngay
Giảm giá!
CNC
Sinh Viên  4,000,000 2,500,000
Người Đi Làm  5,000,000 4,000,000

Khóa học lập trình và vận hành máy tiện CNC hệ Fanuc. Học kèm riêng. KẾT THÚC KHÓA HỌC ĐI LÀM ĐƯỢC NGAY, BAO THÀNH THẠO NGHỀ.

Đăng Ký Học Ngay