Phay Tiện CNC

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Các khóa học về lập trình và vận hành máy CNC được dạy từ căn bản đến nâng cao nên phù hợp cho tất cả mọi người.

Giảm giá!
Sinh Viên  2,500,000
Người Đi Làm  4,000,000
Đăng Ký Học Ngay
Giảm giá!
CNC
Sinh Viên  2,500,000
Người Đi Làm  4,000,000
Đăng Ký Học Ngay