Showing all 1 result

Giảm giá!
Sinh Viên  4,000,000 2,500,000
Người Đi Làm  5,000,000 4,000,000

Học kèm riêng từng người. Kết thúc khóa học có thể đi làm được ngay về máy Phay CNC và đảm bảo thành thạo nghề.

Đăng Ký Học Ngay