Trong quá trình giảng dạy, đa số các bạn làm bên nội thất hay hỏi mình về cách thiết lập kích thước theo tham số thì làm như thế nào??? Nay mình xin trả lời câu hỏi đó.

Đầu tiên chúng ta có thể hiểu thiết kế theo tham số bằng cách đơn giản như sau: chẳng hạn cho 1 hình chữ nhật có kích thước CD (chiều dài) = a, CR(chiều rộng) = b. Ta có thể gán kích thước ràng buộc CD=CR*2 của hình chữ nhật để mỗi khi chiều rộng thay đổi thì chiều dài cũng sẽ thay đổi theo quan hệ ràng buộc a=2*b .
Để ví dụ cụ thể hơn, ta làm ví dụ sau:
Vào lệnh Extrude Boss/Base chọn mặt phẳng Top vẽ Sketch là 1 hình chữ nhật có kích thước như hình:
THIẾT LẬP QUAN HỆ KÍCH THƯỚC THEO THAM SỐ, THIẾT KẾ CHI TIẾT THEO HỌ TRONG SOLIDWORKS
Tiếp đó đăt tên cho kích thước 40=CR, 60=CD. Cùng đó gán kích thước CD=CR*2 bằng cách trên ô nhập kích thước các bạn đánh dấu “=” sau đó Click vào số 40 (kích thước chiều rộng) và nhân cho 2.
THIẾT LẬP QUAN HỆ KÍCH THƯỚC THEO THAM SỐ, THIẾT KẾ CHI TIẾT THEO HỌ TRONG SOLIDWORKS
Thoát Sketch thiêt lập theo bảng sau và ta được 1 khối Extrude có biên dạng như hình dưới:
 
THIẾT LẬP QUAN HỆ KÍCH THƯỚC THEO THAM SỐ, THIẾT KẾ CHI TIẾT THEO HỌ TRONG SOLIDWORKS
      
THIẾT LẬP QUAN HỆ KÍCH THƯỚC THEO THAM SỐ, THIẾT KẾ CHI TIẾT THEO HỌ TRONG SOLIDWORKS
Thay dổi kích thước chiều cao tương tự như chiều dài giống như hình sau:
THIẾT LẬP QUAN HỆ KÍCH THƯỚC THEO THAM SỐ, THIẾT KẾ CHI TIẾT THEO HỌ TRONG SOLIDWORKS
Vào Insert → Table → Design Table → OK. Xuất hiện bảng sau:
THIẾT LẬP QUAN HỆ KÍCH THƯỚC THEO THAM SỐ, THIẾT KẾ CHI TIẾT THEO HỌ TRONG SOLIDWORKS
Quét chọn cả 3 tùy chọn trên sau đó Ok. Ta được 1 bảng như bên dưới:
THIẾT LẬP QUAN HỆ KÍCH THƯỚC THEO THAM SỐ, THIẾT KẾ CHI TIẾT THEO HỌ TRONG SOLIDWORKS
Thiết lập các thông số như hình sau: ( trong đó C1…C6 là các chuẩn chúng ta đưa ra )
THIẾT LẬP QUAN HỆ KÍCH THƯỚC THEO THAM SỐ, THIẾT KẾ CHI TIẾT THEO HỌ TRONG SOLIDWORKS
Sau khi thiết lập xong ta Click vào vùng trống trên vùng đồ họa. Solidworks thông báo bảng sau:
THIẾT LẬP QUAN HỆ KÍCH THƯỚC THEO THAM SỐ, THIẾT KẾ CHI TIẾT THEO HỌ TRONG SOLIDWORKS
Đại ý của bảng trên là Solidwork đã cập nhật và chấp nhận những chuẩn trên.
Trên thanh Manager các bạn Click chọn ConfigurationManger. Bây giờ ta thấy các chuẩn kích thước đã xuất hiện.Double Click vào từng chuẩn ta kích thước khối Extrude thay đổi theo đúng chuẩn ta đã thiết lập.
THIẾT LẬP QUAN HỆ KÍCH THƯỚC THEO THAM SỐ, THIẾT KẾ CHI TIẾT THEO HỌ TRONG SOLIDWORKS
THIẾT LẬP QUAN HỆ KÍCH THƯỚC THEO THAM SỐ, THIẾT KẾ CHI TIẾT THEO HỌ TRONG SOLIDWORKS
Chúc bạn thành công!
VŨ THIÊN CHƯƠNG – TRUNG TÂM CAMMECH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *