Giả sử bạn có mô hình được dựng ở vị trí bất kì bằng Mastercam này hoặc bạn import file của phần mềm khác vào có trạng thái như sau:

Dynamic Xform
Dynamic Xform
Điều đó không thỏa mãn yêu cầu của bạn về vị trí của chi tiết có thể dùng mục đích nào đó…
Làm thế nào để dịch chuyển điểm nào đó trên chi tiết về gốc tọa độ của Mastercam X(WCS).
Bạn có thể làm như sau theo ưu thế của Dynamic XForm
Dynamic Xform
Sau khi chọn lệnh trạng thái của thanh Ribbon và màn hình đồ họa có trạng thái như sau.
Dynamic Xform
Về ý nghĩa của từng chức năng đã giải thích trên đây. Sau đây là một số thao tác có thể dùng
Dynamic Xform
Tịnh tiến đối tượng theo trục Y
Dynamic Xform
Xoay đối tượng quanh trục Z
Dynamic Xform
Kết quả
Dynamic Xform

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *